Tigdas sa Matanda Mas Mapanganib Kaysa sa Bata

Isang tanong ang hanggang ngayon ay hindi pa rin nabibigyan ng kongkretong sagot mula ng umabot sa 145,700 ang namatay sa tigdas o measles noong taong 2013. Isa pang mas malaking tanong ay kung bakit mas matindi ang naging epekto ng tigdas sa matanda kaysa sa mga bata.

Hiwaga ng Tigdas sa Matanda Ayon sa Eksperto

Ayon sa natural na daloy ng kalusugan, ang immune system ay mas mahina sa mga bata dahil sa ganitong panahon ay nagsisimula pa lamang maging matatag ang kanilang panlaban sa mga sakit at karamdaman. Normal din itong humihina sa pagtanda dahil sa paghina ng kakayahan ng katawang lumaban habang nagkakaedad.

Ang pagbabago ng immunse system katawan ng tao at maging ng mortality rate ay inihahalitulad ng isang eksperto sa titik “U”. Mataas ang tyansa ng kamatayan sa mga bata at sa mga matatanda, samantalang dapat ay mababa naman ang bilang ng pagkamatay sa prime age o edad dalawampu pataas. Ito ang sinusundang anyo ng mga karamdamang gaya ng polio, influenza at marami pang iba.

Tigdas sa Matanda Binago ang Anyo ng Pagkalat ng Karamdaman

Ngunit ang teoryang ito ay binasag ng tigdas sa matanda dahil walang pinipiling edad ang sakit na ito. Sa katunayan mula ng pumutok ang balita na maraming namatay na adult dahil sa tigdas sa matanda, tumindi ang agam agam at pangamba ng karamihan hindi na lamang para sa kaligtasan ng kanilang mga anak o pamilyang nakababata kundi maging sa kanilang sarili.

Ayon sa ilang mga balita, ang kakaibang pagtaas ng tigdas sa matanda kumpara sa bilang ng tigdas sa bata ay maaaring dala ng cell mediated immunity o ang pagbubuo ng immunity na sa halip na makabuo ng antibodies ay nagsisimula ng mga phagocytes. Ito ang nagbibigay ng daan sa tigdas sa matanda dahil ang pagdevelop nito ay kadalasang nagsisimula sa edad na dalawampu pataas.

Mga Pag-iingat sa Tigdas sa Matanda, Mga Mababaw na Komplikasyon

Isa sa bawat sampung nagkaroon ng tigdas ay naaapektuhan ang pangdinig. Kung ito ay mapapabayaan, maaari itong magbunga ng tuluyang pagkawala ng pandinig o pagkabingi.

Isa rin sa mga komplikasyon ng tigdas sa matanda ay ang diarrhea o pagtatae. Ang kapabayaan dito ay maaaring mauwi sa dehydration o pagkaubos ng tubig sa katawan. Ang dehydration ay kabilang sa mga nangungunang dahilan ng kamatayan sa ilang lugar.

Mga Pag-iingat sa Tigdas sa Matanda, Mga Seryosong Komplikasyon

Pneumonia o impeksyon sa baga naman ang nangunguna sa mga seryosong komplikasyon na hatid ng tigdas sa matanda man o sa bata. Sa ganitong pagkakataon ay mahalagang may doctor na tumitingin sa kalagayan ng pasyente. Maaaring magreseta ng antibiotic o iba pang gamot upang maibsan kung hindi man mapuksa ang problemang ito.

Ang Enphalitis o pamamaga ng utak naman ay isa rin sa mga komplikasyon na hindi dapat ipagsawalang bahala. Ang pagbulusok nito ay maaaring magdala ng convulsion at magdulot ng pagkabingi. Kung hindi naman ito maaagapan ay maaaring mauwi sa kamatayan.

Dahil walang pinipiling edad ang tigdas sa matanda man o sa bata, wala ring pinipiling ibang oras ang pagdedesisyon upang magpabakuna. Ngayon ang tamang panahon dahil kung maghihintay pa, baka mahuli na.

Related posts