Tigdas Hangin sa Matanda, Dapat Bang Ipag-alala

Ang tigdas hangin o German measles ay kilala rin sa tawag na 3-day measles na hinango sa regular na tagal ng pananatili ng lantad na epekto nito bago ito tuluyang umalis sa katawan ng may sakit. Mas mababa ang panganib na dala nito kung ikukumapara sa tigdas o measles. Mas higit na binabantayan ang panganib na dala ng tigdas hangin sa matanda kaysa sa pinsalang maidudulot nito sa mga bata.

Ayon sa isang pag-aaral, ang bilang ng mga batang nagkakaroon ng tigdas hangin ay lubos na bumaba mula ng maipakilala sa iba’t ibang bansa, ilang dekada na rin ang nakakalipas. Sa pinakahuling datos, makikita na isa sa bawat sampung nakatatanda o binata at dalaga ang walang proteksyon laban sa rubella o tigdas hangin.

Ang kawalan ng proteksiyon mula sa tigdas hangin sa matanda ay maaaring makapagdala ng panganib sa kanila at sa kanilang magiging mga anak sa hinaharap. Ito ay dahil ang nanay na nagbubuntis ang pinakadelikadong dapuan ng tigdas hangin.

Ang maling paniniwala ng iilan na hindi dapat pag-ingatan ang tigdas hangin sa matanda ang isang psoibleng dahilan kung bakit marami ang pinipiling huwag sumailalim sa immunization. Ang kakulangan sa kaalaman na ito ang naglalagay sa kanila at sa kanilang mga magiging anak sa paligro.

Mga Mahahalagang Dapat Tandaan Upang Hindi Ipagpaliban Ang Bakuna Laban Sa Tigdas Hangin Sa Matanda

 • Isang babaeng may posibilidad na magkaanak
 • Madalas magbiyahe sa iba’t ibang lugar
 • Nagtatarabaho sa mga ospital
 • Ang uri ng trabaho ay nahaharap sa iba’t ibang costumer o mga tao
 • Nag-aaral ng kolehiyo
 • Nag-aaral sa ibang lugar kung saan kailangang magbiyahe
 • Sumasakay sa mga pampublikong sasakyan

Mga Dapat Tandaan Bago Sabihing Hindi Na Kailangan Ang Bakuna Laban Sa Tigdas Sa Matanda

 • Nakatanggap na ng isang bakuna ng MMR o measles, mumps rubella vaccine
 • May kasiguraduhang hindi malalapit sa taong may tigdas hangin
 • Isang nanay na ipinanganak bago ang 1957 at wala nang planong magkaroon pa ng anak
 • Kung ang resulta ng pagsusuri ng dugo ay nagsasabing protektado o immune mula sa rubella virus o tigdas hangin
 • Kung magbibiyahe man sa ibang lugar ay nakatanggap ng dalawang shots ng rubella vaccine at karagadarang isang shot ng measles vaccine

Mga Dapat Isaalang-Alang Bago Magpabakuna ng Rubella vaccine

Kapag ang mga sumusunod na kundisyon ay pinagdadadaanan ng magpapabakuna, makabubuting makipagkita muna sa kanyang doctor.

 • Kasalukuyang may sakit na katamtaman hanggang malala
 • Nasalinan ng dugo o umiinom nga gamot para sa dugo
 • Nagkaroon ng mababang platelet
 • Umiinom ng steroidal drugs na nakaapekto sa immune system
 • May cancer o umiinom ng mga gamot para sa cancer
 • May problema sa immune system

Tigdas Hangin sa Matanda; Mga Maaaring Maranasan Pagkatapos Mabakunahan

May ilang mga maaaring maranasan ang isang sumailalim sa pagpapabakuna ng rubella vaccine. Maaaring magkaroon ng ilang mga rashes at magkaroon ng lagnat. Maaari rin naming makaranas ng pananakit ng kasu-kasuan.

May mangilan ngilang kaso rin ng malalanng epekto nito gaya ng pagbaba ng bilang ng platelet. Ngunit ang mga nabanggit na epekto ay ilan lamang at hindi dapat ipangamba kung ang katumbas naman nito ay ang magiging kaligtasan ng may katawan at maging nga kanyang mga magiging anak.

Related posts