Tigdas Hangin sa Buntis, Mga Panganib at Pag iingat

Tigdas Hangin sa Buntis Huwag Balewalain

Ang tigdas hangin o German measles sa Ingles at kilala rin sa tawag na Rubella virus ay kilala bilang mas mahinang uri kaysa sa Tigdas o measles na sumalanta at naging dahilan ng kamatayan ilang mga biktima nito kasama na ang mga bata. Mabilis man ang paggaling, isa naman itong napakamapanganib kung ang mahahawa ay isang nagdadalang tao.

Tigdas Hangin sa Buntis, Mapanganib

Kung ang isang ina ay mahahawa ng tigdas hangin sa panahon ng kanyang pagbubuntis, ito ay magiging mapanganib sa kanyang dinadalang sanggol. Higit itong dapat pag ingatan sa unang labindalawang lingo o first trimester kung kalian nagsisimula pa lamang mabuo ang iba’t ibang organ ng sanggol.

Ang pagdapo ng tigdas hangin sa buntis ay maaaring magdulot ng Congenital Rubella Syndrome o CRS, ang katawagang ginagamit sa mga sanggol na ipinanganak na may Rubella virus. Ang CRS ay nagbubunga ng depekto sa pagkabuo ng mga bahagi ng katawan ng isang sanggol kung kaya’t maaaring maisilang ang bata ng may mga depekto.

CRS Bunga ng Tigdas Hangin sa Buntis

Ilan sa mga epekto ng CRS ay ang problema sa paningin, pangdinig, buto, abnormal na laki o liit ng ulo, kakulangan ng kakayahang intelektuwal. Maaari ring magkaroon ang bata ng problema sa buto, sa atay, diperensya sa puso at marami pang iba.

Dahil napipigilan din nito ang maayos na pagbubuo ng mga bahagi ng katawan ng sanggol ang CRS na dulot ng tigdas hangin sa buntis ay maaari ring maging dahilan ng pagkamatay ng bata bago pa man ito lumabas. Maaari itong mag resulta sa miscarriage o pagkamatay ng bata bago sumapit ang dalawampung lingo ng pagbubuntis ng ina, Stillbirth o pagkamatay ng sanggol pagkatapos ng dalawampung lingo ng pagbubuntis, premature birth o paglabas ni baby ng di pa husto sa buwan. May ilang kaso rin naman na ang sanggol ay namamatay pagakatapos maipanganak dahil sa mga komplikasyong taglay nito bago pa man lumabas.

Tigdas Hangin sa Buntis Paano Maiiwasan

Hindi kaagad nalalaman kung ang isang tao ay may tigdas hangin. Ayon sa pag aaral, lumilipas muna ng hanggang dalawang linggong pananatili ng rubella virus sa katawan bago ito lumilitaw sa pamamagitan ng mga sintomas gaya ng lagnat, sakit ng lalamunan at rashes.

Mainam na makapagpabakuna ang ina laban sa tigdas hangin ng hindi bababa sa labindalawang araw bago ang concention o pagbubuntis. Ang bakuna laban sa tigdas hangin ay walang pinipiling edad at pang habang buhay ang proteksyon kaya’t kahit ang isang babae, may plano mang magkaanak o wala ay maaari nang bumisita sa doktor upang mabakunahan nito.

Kung ang nagdadalang tao naman ay hindi nakasisiguro kung siya ay nabakunahan na o hindi pa, maaari siyang kumonsulta sa kanyang doktor upang makapagsagawa ng blood test upang masuri ang kanyang dugo kung mayroon nang rubella vaccine.

Maaari Pa Bang Magpabakuna ang Buntis Laban sa Tigdas Hangin

Hindi na maaaring magapakuna ang isang nagdadalang tao upang maiwasan ang tigdas hangin sa buntis. Maaari itong magdulot ng hind mabuting epekto sa kanyang sanggol.

Makabubuting siguruhin na lamang ng isang nagdadalang tao na siya ay malayo sa mga taong may tigdas hangin. Kung hindi naman naiwasan at may pangamba na maaaring nahawaan, mahalagang kumonsulta kaagad sa doktor.

Related posts