Sintomas ng Tigdas: Mga Impormasyong Kailangan Mong Malaman Hinggil sa Tigdas

Ayon sa mga dalubhasa, ang tigdas o measles ay ang siyang pangunahing sanhi ng kamatayan ng mga sanggol sa buong mundo. Bagaman ang sakit na ito ay bahagyang naging bibihira dahil sa pagkakaroon ng bakuna laban sa tigdas, may mga taong nagkakaroon parin ng ganitong uri ng nakamamatay na sakit. Pag-uusapan natin sa artikulong ito ang mga sintomas ng tigdas, kung ano ang gamot sa tigdas pati narin ang mga kumplikasyon ng ganitong sakit.

Pero bago natin talakayin ang mga nabanggit, pag-usapan muna natin kung ano talaga ang tigdas.

Ano ang tigdas?

Ang tigdas o measles ay isang sakit sa paghinga na dala ng virus. Ang tigdas ay lubhang nakakahawa sa pamamagitan ng laway ng isang tao na meron nito. Ang isang taong may tigdas ay may kakayahang pakawalan ang virus sa hangin sa pamamagitan ng kanyang pag ubo o pag bahin.

Ang virus na nagdadala ng tigdas ay maaaring mabuhay sa labas ng katawan ng kanyang biktima sa loob ng ilang oras. Kapag ang maliliit na virus na ito ay humalo sa hangin sa pamamagitan ng laway o kaya ay dumikit sa isang bagay, ang sinumang nasa malapit ay maaaring mahawa ng tigdas.

Ang pag inom sa baso na ginamit ng taong may tigdas o kaya ay paggamit ng kanyang mga gamit sa pagkain ay magpapalakas lamang ng posibilidad na ikaw ay mahawa ng sakit.

Tulad ng nabanggit na, ang tigdas ay isa sa pangunahing sanhi ng kamatayan ng mga bata sa buong mundo. Taun-taon, mahigit isang daang libong bata ang namamatay dahil sa tigdas, ayon sa World Health Organisation o WHO. Ayon pa sa kanila, karamihan sa mga namamatay dahil sa tigdas ay mga batang wala pang limang taong gulang.

Sumangguni agad sa doktor kung ikaw o ang iyong anak ay pinaghihinalaang may tigdas. Kung hindi ka nabakunahan laban sa tigdas at ikaw ay nahantad o nakisalamuha sa isang taong may tigdas, kailangan mong pumunta sa doktor at magpabakuna sa loob ng 72 oras mula ng ikaw ay mahantad sa virus para makaiwas ka sa impeksyon. Pwede ka ring makaiwas na mahawa ng tigdas kung ikaw ay iinom ng immunoglobulin sa loob ng anim na araw matapos na makisalamuha sa taong may tigdas.

Ano ang sintomas ng tigdas?

Pag usapan na natin ang tigdas symptoms o sintomas ng tigdas. Sa kadalasan, ang sintomas ng tigdas ay magpapakita dalawang linggo o 14 araw matapos na ikaw ay mahantad sa virus. Narito ang karaniwang sintomas ng tigdas:

  • Pagkakaroon ng ubo
  • Pagkakaroon ng lagnat
  • Pamumula ng mga mata
  • Pagiging sinsitibo sa liwanag
  • Pananakit ng kalamnan
  • Baradong ilong
  • Pamamaga ng lalamunan
  • Pagkakaroon ng putting mga pantal sa loob ng bibig

Ang pinakahalatang sintomas ng tigdas ay ang pagkakaroon ng pang buong katawan na pamamantal. Ang mga pantal ay maaaring manatili sa loob ng isang linggo. Kadalasang lumalabas ang mga pantal na ito sa unang tatlo hanggang limang araw ng pagkakahantad sa tigdas virus.

Ang mga pantal na sanhi ng tigdas ay mapula, makating mga butlig na nag-uumpisang tumubo sa ulo at unti-unting humahawa sa iba pang mga bahagi ng katawan.

Sinu-sino ang mga pwedeng mahawa ng tigdas?

Dahil sa pagkakaimbento at paglawak ng gamit ng bakuna sa tigdas, ang bilang ng mga namamatay sa sakit na ito ay talaga namang bumaba nan g husto. Subalit, hindi pa lubusang napupuksa ang sakit na ito. Sa katunayan, ayon sa Centers for Disease Control and Prevention o CDC, marami parin ang namamatay taon taon sa sakit na ito.

Ang tigdas ay karaniwan nang nakahahawa sa mga batang walang bakuna laban dito. Ang ilang mga magulang ay sinasadyang hindi pabakunahan ang kanilang mga anak sa takot na ito ay magkaroon ng masamang epekto sa kanila. Karamihan naman sa mga bata at adulto na nagpabakuna laban sa tigdas ay hindi naman nakaranas ng masamang mga epekto o side effects ng bakuna laban sa tigdas.

Pero totoo nga ba na ang pagpapabakuna laban sa tigdas ay lubusang ligtas? Sa ilang mga pagkakataon, ang bakuna ay naging sanhi ng pangingisay, pagkabingi, pagkasira ng utak, o pagka-comatose. Pero tandaan na ang seryosong mga side effects ng bakuna laban sa tigdas ay nangyayari ng napakabihira, isa sa isang milyong bata o adulto na naturukan ng bakuna.

May ilang magulang ang naniniwalang ang bakuna laban sa tigdas ay nagiging sanhi ng pagiging autistic sa mga bata. Subalit ayon sa mga kamakailang mga pag-aaral, napatunayang walang kaugnayan ang pagpapabakuna at ang autism.

Ang kakulangan sa vitamin A ay isa pa sa pangunahing mga nagpapataas ng posibilidad na magkaroon ng tigdas ang isang tao. Ang mga batang may kakulangan sa vitamin A sa kanilang pang araw araw na pagkain ay mas madaling mahawa ng virus na sanhi ng sakit na ito.

Paano sinusuri ang tigdas?

Maaaring matiyak ng doktor kung tigdas nga ang sakit mo sa pamamagitan lamang ng pag tingin sa mga pantal o rashes na nasa balat mo at ng iba pang mga sintomas ng tigdas na nasa iyo tulad ng puting mga pantal sa loob ng bibig, lagnat, ubo, at pamamaga ng lalamunan.

Kung hindi makumpirma ng doktor ang kanyang hinala sa pamamagitan ng obserbasyon, ang iyong doktor ay maaaring humingi ng blood test para makita kung ikaw nga ba ay nahawa ng virus ng tigdas.

Ano ang gamot sa tigdas?

Ang totoo, walang gamot na mairereseta para labanan ang tigdas. Ang virus na nagdadala ng tigdas ay kadalasan nang nawawala sa loob ng dalawa o tatlong linggo. Pero maaaring magrekomenda ang doktor ng ilang bagay para mabawasan ang paghihirap ng pasyente habang siya ay may tigdas. Halimbawa, pwede siyang pagbigay ng gamot para maibsan ang lagnat at pananakit ng lagnat. Pwedeng himukin ka ng doktor na magpahinga para mapalakas ang iyong immune system; uminom ng anim hanggang walong basong tubig araw-araw o uminom ng vitamin A. Ang mga ito ay hindi gamot sa tigdas, subalit palalakasin nito ang iyong katawan para tuluyan nitong mapaalis ang virus na sanhi ng sakit.

Pag-iwas sa tigdas

Ang pagpapabakuna laban sa tigdas ay siyang pinakamabisang paraan para makaiwas na mahawa ng tigdas. Bagaman sinasabi ng ilan na ito ay may mga side effects, ito ay bibihira lamang na mang yari. Kung may alinlangan ka tungkol sa pagpapaturok ng bakuna laban sa tigdas para sa iyong mga anak, ang iyong doktor o paediatrician ay handang magpaliwanag sa iyo ng impormasyong kailangan mo para makapagdisisyon ka ng maayos.

Related posts