Nakahahawa Ba Ang Tigdas? Agapan at Lunasan

Isang natural na katanungang maririnig sa mga taong hindi pa nakararanas na magkaroon o di kaya ay mapalapit sa taong may tigdas ay ang tanong na “nakakahawa ba ang tigdas?” Para masagot ang tanong na ito, mahalagang malaman muna natin kung ano nga ba ang tigdas, saan ito galing at gaano nga ba ito kalakas?

Nakakahawa ba ang Tigdas, Kasaysayan, Pinagmulan

Ang tigdas ay kinikilalang isang mapanganib na karamadaman kung babalikan ang kasaysayan ng mga taong nagkaroon nito mula pa noong ilang siglo na ang nakalilipas. Mapalad ang ating henerasyon dahil ang pangani na ito ay bumaba noong 1963 nang maimbento ang bakuna o vaccine laban sa tigdas.

Mga Uri at Sintomas ng Tigdas

Ang tigdas ay nahahati sa dalawang uri. Ang una ay kilala sa katawagang tigdas o measles sa Ingles. Ito ang uri ng tigdas na mapanganib dahil maaari itong mauwi sa pneumonia o encephalitis, mga uri ng sakit na kapag napabayaan ay nakamamatay.

Ang tigdas ay kadalasang nagpapahiwatig sa pamamagitan ng pagkakaroon ng ubo, sipon at lagnat. Sinusundan ito ng paglitaw ng mga rashes o pantal at butlig sa buong katawan. Ang uri na ito ng tigdas ay nagmula sa Rubeola virus.

Nakakahawa ba ang tigdas? Opo, ang tigdas na dala ng Rubeola virus ay isang uri ng sakit na madaling makahawa. Mapanganib ito dahil kaya nitong makahawa sa pamamagitan ng hangin kung saan kaya nitong tumagal ng hanggang dalawang oras. Ibig sabihin, ang isang lugar kung saan nanatili ang isang taong may tigdas ay maaaring mapagkuhanan ng tigdas kahit hindi nahawakan, nakausap o nakita ang pasyente.

Ang ikalawang uri ng tigdas ay mas kilala sa katawagan na tigdas hangin o German measles. Nakakahawa ba ang tigdas hangin? Opo, nakakahawa ito subalit mas mahina kung ikukumpara sa tigdas. Madalas itong naipapasa sa pamamagitan ng pag ubo.

Hindi kaagad nakikita kung nakakahawa ba ang tigdas hangin, dahil lumilipas pa ang dalawang linggo bago tuluyang lumabas ang mga palatandaan ng pagkahawa. Higit na mapanganib ang tigdas hangin kapag ito ay nakahawa sa mga nagbubuntis dahil kaya nitong pumasok hanggang sa placenta hanggang sa tuluyang maapektuhan ang fetus. Ito ay maaaring makapagdulot ng congenital rubella syndrome kung ang nanay ay mahahawa sa unang lingo ng kanyang pagbubuntis.

Samantala ang tigdas hangin nakakahawa man ay tumatagal lamang ng hanggang tatlong araw bago tuluyang mawala. Ang mga sintomas ng tigdas hangin ay lagnat, masakit na lalamunan at mga rashes na nagsisimula sa mukha at unti unting kumakalat sa buong katawan.

Nakakahawa Nga Ang Tigdas, Ano Ang Dapat Gawin?

Sa pagkakataong nasagot na ang tanong kung nakakahawa ba ang tigdas, mahalaga naman alamin kung ano ang mga dapat gawin upang maiwasan at mapigilan ito. Wala pang gamot na nalikha upang pagalingin ang tigdas. Ang maaari lamang gawin ay ang maiwasan ito at sa pagkakataong nahawaan na ay mapalakas naman ang katawan habang nagpapagaling mula rito.

Maging ang antibiotic ay hindi ipinapayong ipainom sa mga taong may tigdas dahil hindi ito ang tamang solusyon sa karamdamang dulot ng virus. Ngunit maaarin itong ipayo ng doctor kung sakaling nagkaroon komplikasyong nauwi sa impeksyon na dala ng bacteria. Isang halimbawa dito ay ang pagkakaroon ng pneumonia bunga ng tigdas.

Pagsuotin ng mga komportableng damit ang pasyente upang maging presko ang pakiramdam lalo sa oras na siya ay nilalagnat. Makapagpapagaan din ito ng pakiramdam lalo na sa panahon na siya ay nangangati dahil sa mga rashes.Uminom ng maraming tubig upang mapalitan ang tubig na nawawala bunga ng mataas na temperature at upang maiwasan ang dehydration.

Ang panahon ng pagpapagaling sa tigdas o tigdas hangin nakakahawa man ito ay panahon upang tulungan natin ang pasyente na palakasin ang kanyang immune system kasabay ng pagpapalakas ng ating sariling katawan upang maiwasang tayo ang sumunod na biktima.

Paano Makaiiwas sa Tigdas at Tigdas Hangin Nakakahawa

Ang mga bakuna laban sa tigdas ay pang habang buhay na proteksyon. Iniaalok ito sa mga hospital at klinika bilang bahagi ng awareness program ng mga health centers. Iilan lamang sa mga nabakunahan ang nakaranas ng mga side effects na hindi rin naman dapat ikabahala. Kadalasang ito ay nagbubunga lamang ng mababang lagnat o ilang rashes na hindi rin naman nagtatagal at nawawala rin makalipas ang ilang oras o araw.

Kung napalapit naman sa taong may tigdas ang taong wala pang bakuna laban dito, may dalawang bagay na maaaring gawin. Maaaring agapan ito sa pamamagitan ng agarang pagpapabakuna sa loob ng hindi lalampas sa 72 oras pagkatapos mapalapit sa may sakit. Kung ang virus naman ay nakapasok na sa katawan ang pagpapabakuna ay magdudulot naman ng pagpapaikli at pagpapahina ng epekto ng tigdas sa katawan.

Related posts