Ano Ba ang Gamot sa Tigdas Hangin?

Napag-usapan na natin sa mga nakaraang artikulo ang mga impormasyon may kinalaman sa tigdas hangin at kung ano ang epekto nito sa mga bata, buntis at matatanda. Ngayon pag uusapan naman natin kung ano ang gamot sa tigdas hangin.

Pero bago ‘yan, kailangan muna nating pag-usapan kung ano ang kailangan mong gawin kung sa tingin mo ay ikaw o ang iyong anak o mga kasama sa bahay ay nahawa ng tigdas hangin.

Pagsusuri sa tigdas hangin

Kung nangangamba ka na ikaw o ang iyong kasama sa bahay ay nahawa nan g tigdas hangin, kailangan mong tumawag agad sa doktor para sa payong medikal.

Tandaan na huwag kang pumunta sa klinika ng doktor kung hindi ka pa nagpapa-appoinment sa kanila. Kung tatawag ka para sa appointment, sisiguraduhin ng mga taon ng clinic na mabawasan ang panganib na mahawa ang iba pang mga pasyente sa iyong pagbisita.

Tandaan din na kung ikaw ay may tigdas hangin, kailangan mong mag iwas na makasalamuha ang mga buntis dahil tulad ng nasabi na natin sa artikulo tungkol sa tigdas hangin sa buntis, ang pagkakaroon ng tigdas hangin sa panahon ng pagbubuntis ay maaaring magdulot ng masamang mga epekto sa hindi pa naisisilang na sanggol.

Sasabihin ng doktor kung anong oras ka pwedeng pumunta sa clinic, panahon na kung saan kakaunti ang mga pasyenteng pwede mong mahawa.

Huwag mo munang papasukin ang iyong anak sa eskwela kung siya ay may tigdas hangin. Kailangan mo ring hindi muna pumasok sa trabaho kung meron ka nito, hanggang hindi ka pa nakapagpapa-check up sa doktor.

Baka maghinala ang doktor na tigdas hangin ang dumapo saiyo, subalit ang sakit na ito ay may mga sintomas na kadalasang pareho ng iba pang mga sakit na dala ng virus. Kaya kailangan ang pagpapasuri ng laway at dugo para matiyak na tigdas hangin nga ang sakit.

Kung ang mga sintomas ay nagsasabi na tigdas hangin nga ang sakit ng pasyente, kukumpirmahin ito ng mga pagsusuri tulad ng saliva at blood test. Kukuha ng sample ng iyong laway at huhugot ng dugo galing sa iyong ugat para tingnan ang aktibidad ng partikular na mga antibodies.

Ang mga antibody ay mga protina sa katawan na kusang lumalabas para puksain ang mga organismong sanhi ng sakit at impeksyon. Kung ikaw ay may tigdas hangin, makikita ito sa aktibidad ng iyong immune system.

Pagsusuri sa buntis na may tigdas hangin

Mahalaga ring tukuyin sa pamamagitan ng pagsusuri ang sakit bago magbigay ng gamot sa tigdas hangin lalo na kung ang pasyente ay buntis. Kung sa tingin mo ay may tigdas hangin ka habang ikaw ay nagdadalang tao, kailangan mong tumawag sa doktor o sa midwife.

Kailangan mo ring gawin yan kung ikaw ay buntis at nakaranas ng mga sumusunod:

  • Nakasama mo ang isang taong may tigdas hangin
  • Nagkaroon ka ng mga pantal matapos mong makasalamuha ang isang taong may tigdas
  • May sintomas ka ng tigdas hangin

Baka ang panglabas na mga sintomas ay hindi halata pero ang pagsasagawa ng blood test sa ganitong mga kaso ay maaaring magsiwalat ng iyong tunay na kalagayan.

Kung mapatunayang ikaw ay may tigdas hangin, ikaw ay iririkomendang lumapit sa doktor na espesyalista sa mga sakit na nakakaapekto sa mga batang hindi pa naisisilang. Baka hilingin saiyo na sumailalim sa mas higit pang pagsusuri tulad ng ultrasound para matukoy ang anumang problema sa sanggol.

Gamot sa tigdas hangin

Ano ang gamot sa tigdas hangin? Ang totoo wala naman talagang gamot sa tigdas hangon. Ang sakit na ito ay hindi naman malala (pwera na lang kung ito ay dadapo sa buntis) at kusa na lamang na gumagaling kahit walang gamot sa loob ng pito hanggang sampung araw.

Pero bagaman walang gamot sa tigdas hangin, may magagawa ka para maibsan ang nakapagpapahinang resulta ng mga sintomas na dala ng sakit na ito habang naghihintay ka na mawala ang sakit mo o ng anak mo.

Pagkontrol sa lagnat at pananakit. Kung sa tingin mo ay kailangan, ang paggamit ng paracetamol o ibuprofen ay makapagpapababa ng mataas na temperature o lagnat at mabawasan ang anumang pananakit na nararamdaman ng pasyenteng may tigdas hangin.

Kung bata o sanggol ang pasyente, painumin siya ng liquid paracetamol. Tandaan na ang Aspirin ay hindi iminumungkahi sa mga batang wala pang 16 taong gulang.

Sumangguni sa botika o pharmacist kung hindi mo sigurado kung ano ang gamot na babagay sa anak mo.

Kung ang lagnat ng anak mo ay nagiging dahilan ng kaniyang pagiging hindi komportable, makakatulong ang pagpapanatili ng malamig na temperature ng kanyang katawan. Siguraduhin lamang na hindi masyadong malamig ang gagamitin mong compress na pampatong sa kanyang noo.

Pag-inom ng maraming tubig. Kung may lagnat ang iyong anak dahil sa tigdas hangin, siguraduhing umiinom siya ng maraming tubig dahil siya ay malamang na magkaroon ng dehydration. Ang paginom ng maraming tubig ay tulong din para mabawasan ang mga problema na dala ng pag-ubo.

Gamot sa tigdas hangin at sa mala-trangkasong mga sintomas nito

Kung may tigdas hangin ka o ang iyong anak kasabay ng baradong ilong, namamagang lalamunan o pag-ubo, may magagawa ka para mapanatili ang iyong pagiging komporatable mo.

Halimbawa, ang paghinga ng singaw ay makakatulong para maibsan ang pag-ubo. Pwede kang kumuha ng isang bowl ng mainit na tubig at hingahin mo ang singaw na lumalabas sa mainit na tubig.

Bigyan ang iyong anak ng mainit-init na inumin tulad ng anumang inumin na may halong lemon o honey, makakatulong ito na marelax ang daanan ng kanilang hangin, matanggal ang nakadikit na plema at maibsan ang pag-ubo. Tandaan: ang honey ay hindi maaaring ibigay sa mga batang wala pang 12 buwang gulang.

Iwasang kumalat ang tigdas hangin

Habang ikaw ay may tigdas hangin, mahalaga na mag-ingat na hindi mo ito maikalat sa ibang tao.

Kung ang pamilya mo ang meronj nito, mas makabubuti ang pananatili sa bahay, hindi muna pagpasok sa trabaho o eskwela sa loob ng apat na araw matapos lumabas ang iyong pamamantal.

Alam naman natin na ang tigdas hangin ay maaaring makaapekto ng matindi sa hindi pa naisisilang na mga sanggol kaya iwasang makihalubilo sa mga nanay na nagdadalang tao.

Related posts