Pangangalaga sa May Tigdas, Paliligo, Hangin at Iba Pa Bawal Ba Talaga?

Isang laganap na paniniwala na marahil ay kasing tagal na rin ng Tigdas na namumuhay sa daigdig ang paniniwala na hindi maaaring mahanginan ang may tigdas. Naipasa na rin sa mga salinlahi ang pagbabawal na maligo hangga’t hindi pa gumagaling dito. Marahil panahon na nga upang sagutin ang dalawang mahahalagang katanungang ito. Bawal ba mahanginan ang may tigdas? Pwede ba maligo ang may tigdas?

Bawal Ba Mahanginan Ang May Tigdas, Kasabihan O May Basehan

Ang pag kalantad sa hangin ay mapanganib sa taong may tigdas hangin, ayon sa mga nakatatandang kasama natin sa ating mga tahanan. Nakapagpapalala raw ito ng kundisyon at nakapagpapatagal ng proseso ng paggaling dahil ginagalit ng hangin ang mikrobyong dala ng tigdas.

Ayon sa pag-aaral, wala namang siyentipikong basehan na maaring sumuporta sa pagbabawal na mahanginan ang taong may tigdas. Sa halip ang taong may tigdas ay nangangailangan ng mas komportableng kapaligiran at gagalawan.

Ang tigdas ay may kaakibat na lagnat, ubo, sipon, sakit ng lalamunan at rashes na nagdudulot ng pangangati. Ang pangangati ng balat ay pinaiigting pa ng mainit na pakiramdam kung ang may tigdas ay nasa di komportableng lugar. Sa mga pagkakataong ito, maaaliwalas na pakiramdam at makatutulong dito ang sapat na hangin.

Saan Galing ang Paniniwalang Bawal Mahanginan ang May Tigdas?

Sa pagkakataong mayroong kasama o kaanak na may tigdas, mas dapat na maging maingat sa hangin ang mga taong kasama ng pasyente dahil ang virus nito ay kumakalat at nakahahawa sa pamamagitan ng hangin. Ito marahil ang isa sa mga dahilan kung bakit patuloy ang paglaganap ng katanungan na, “ Bawal ba mahanginan ang may may tigdas”?

Pwede Ba Maligo Ang May Tigdas, Higit sa Kasabihan, Dapat ay Kaligtasan

Ang paliligo rin ng isang taong may tigdas ay kadalasang ugat ng pagtatalo sa pagitan ng mga nakatatanda at mga nakababata sa mga tahanan ng taong may tigdas.

Ngunit ayon din sa mga payong pangkalusugan mula sa ilang mga espesiyalista, isa sa mga kailangang gawin sa panahon na may tigdas ay ang panatilihin ang maginhawang pakiramdam. Ilan sa mga paraang binanggit ay ang pag inom ng maraming tubig, pagkain ng mga masustansya at makatas na prutas at ang pagsasagawa ng lukewarm sponge bath.

Mabuting Dulot ng Paliligo sa Panahon ng Tigdas

Ayon din sa mga doktor, ang paliligo ng maaligamgam na tubig ay makatutulong upang maibsan ang mga sakit ng kasukasuan na dala ng lagnat na dulot ng tigdas. Nakapagpapaginhawa rin ito sa mabigat na pakiramdam dulot ng mainit na temperatura ng katawan.

Maaaring samahan ng ilang solusyon ang maaligamgam na pampaligo sa may tigdas gaya ng barley na nakapagpapaalis ng kati at oatmeal na nakatutulong ding maalis ang toxins.

Siguraduhin lamang na matutuyo ng husto ang balat ng pasyente pagkatapos maligo. Iwasan din munang malantad kaagad siya sa malamig na hangin dahil ang maaaligamgam na tubig ay nakapgbubukas ng mga pores ng balat.

Saan Galing Ang Paniniwalang Bawal Maligo Ang May Tigdas?

Ang paniniwalang bawal maligo ang may tigdas ay maaaring nag ugat sa hindi malinis na kalalagayan ng tubig sa ilang lugar. Subalit isang artikulo na isinulat ni Dr. Patrick Manson, isang mangagamot mula sa Samoa noong 1896 ang nagpapatunay na ang pagpapaligo ng maaligamgam na tubig sa kanyang pasyente ang isa sa kanyang mabisang paraan na ginamit upang mapabilis ang paggaling ng pasyenter mula sa Tigdas.

Related posts